ADHD bij volwassenen

ADHD bij volwassenen

ADHD is geen mode-diagnose; de kennis en onderzoeks- en behandeltechnieken zijn toegenomen. We kunnen het makkelijker waarnemen en ook in de hersenen zijn verschillen te zien. Er is een probleem in het dopamine circuit.
Het komt voor: 2-4% bij de volwassenen, overal op de wereld. Bij kinderen meer: 4-8%: sommigen groeien er overheen.

ADHD is een inhibitiestoornis: een stoornis van de rem. Er zit geen rem op. Daardoor zien we kenmerken als:

  • Concentratieproblemen: de aandacht dwaalt makkelijk af. Onoplettendheid: dingen niet goed lezen, aanwijzingen niet goed volgen, dingen kwijtraken, fouten maken, slecht in planning, slecht in langdurige geestelijke inspanning. (Superfocus is er wel bij dingen die men erg leuk vindt).
  • Impulsiviteit: veel praten, antwoord er al uitgooien, niet goed luisteren en iemand onderbreken, eerst dingen doen en dan pas nadenken, risicogedrag.
  • Hyperactiviteit: onrust, bewegen met dingen in de hand, niet stil zitten, als kind rondrennen en beweeglijk.

Bij meisjes uit het zich vaak anders; niet druk maar dromerig bijvoorbeeld.
ADHD in de volwassenen: we zien dat er naast de ADHD andere problemen bijkomen (comorbiditeit). Heel vaak slaapproblemen, stemmingsproblemen (vaak angst en depressie), bipolaire stoornis, verslavingen, persoonlijkheidsstoornissen.

Door deze aandoening ziet men iemand “mislukken” op werk- en studiegebied, op relatiegebied, mensen werken vaak onder hun niveau, zijn snel verveeld. Mede daardoor: faalangst, slecht zelfbeeld, verslaafd aan spanning, risico, middelen, meer kans op ongelukken.

Methylfenidaat en dextro amfetamine zijn voorgeschreven medicijnen die erg goed helpen. Onderzoek moet eerst plaatsvinden voordat medicatie voorgeschreven wordt.
ADHD-centraal is geschikt voor de diagnose. Bij mij kan de diagnose ook gesteld worden maar u wordt daarna doorverwezen naar een instantie (bv ADHD centraal) voor verder onderzoek.

U kunt geholpen worden met een vaardigheidstraining (leren plannen e.d.) en een beter zelfbeeld (cognitieve gedragstherapie).