Werkwijze

Het eerste gesprek is een intake. Ik kijk dan wat er met u aan de hand is. Ik kijk niet alleen naar uw klachten, maar ook naar uw leven. Hoe leeft u? Wat voor werk doet u? Hoe staat u in relaties? Hoe is uw leven verlopen? Op deze wijze krijg ik een indruk van de ernst en aard  van de problemen. Vrijwel altijd geef ik een aantal testen mee naar huis die u thuis zorgvuldig invult. Testen hebben hun beperkingen, er komt niets anders uit dan dat u zelf invult. Maar het is een goede manier gebleken om over uzelf na te denken. Ik spreek de testen uitvoerig met u door in het tweede gesprek. We maken dan samen een plan waar u aan wilt werken.

Als u écht wilt veranderen, is het zinvol thuis aan opdrachten te werken. Dat kan betekenen dat u beter oplet: Wat denk ik op dit moment? Wat voel ik daarbij? Of u daagt uzelf uit met kleine stapjes waar u bang voor bent en  tóch te oefenen. Stap voor stap en in uw eigen tempo.

Een veilig klimaat
Ik werk niet vanuit een specifiek kader, hoewel de humanistische psychologie mijn uitgangspunt is. Ik schep een accepterend en veilig klimaat, waarin u zich vrij voelt om over uw diepste gedachten te  praten. De echtheid van het gesprek staat centraal. Als we echt zijn in een gesprek met een ander, zijn we eigenlijk echt naar onszelf. Dat betekent niet dat we er alles uitgooien of onze impulsen niet bedwingen, maar dat we serieus onszelf onder de loep nemen en eerlijk naar onszelf kijken.

Mensen blijken zich gelukkiger te voelen als ze geen beknellende rol spelen of bezig zijn met hoe ze overkomen.
Uit onderzoek blijkt dat het meest effectieve resultaat bereikt wordt door de therapeutische alliantie ( het “samenwerken” van psycholoog en cliënt).
Ik gebruik ook technieken uit andere stromingen: b.v. gedragstherapie en cognitieve therapie, EMDR en biofeedback.

De duur van de behandeling ligt voor de meeste mensen tussen de 5 en 12 gesprekken. De beëindiging van de gesprekken vindt in een afsluitend gesprek plaats waarin we nalopen wat er veranderd is.