Angstklachten

Angst is een signaal om alert te zijn en op te passen voor gevaar: je spieren zijn gespannen en je bent klaar voor een reactie: vechten of vluchten of bevriezen. Het is een normale en adequate emotie.

Angst wordt pas een probleem als het ons beperkt in ons dagelijks leven. Of als angst niet meer realistisch is. Voorbeelden hiervan zijn: straatangst (agorafobie), sociale angst, een paniekaanval of specifieke fobieën en angsten . Ook kan hevige angst ontstaan na een trauma (post traumatische stress).

In de behandeling wordt eerst uitvoerig geïnventariseerd waar en op welke momenten je bang bent.

Afhankelijk van de soort angst bestaat de behandeling uit:

  • het aanleren van ontspanning om toe te kunnen passen bij momenten van hevige angst
  • gedachtenonderzoek van angsten (cognitieve gedragstherapie)
  • in kleine stapjes opdrachten uitvoeren om je angst te overwinnen
  • Een EMDR behandeling (www.emdr.nl)

Het succespercentage van de behandeling van angstklachten is hoog.

terug naar behandelingen